Categories
News

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ !

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ ! เป็นที่ทราบดีว่า ผู้สูงอายุจำเป็นต้องควบคุมอาหารการกินอย่างมาก เพราะกลุ่มคนในวัยนีต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับประทาน เพราะโดยส่วนมากกลุ่มผู้สูงอายุ จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพช่องปาก เช่นการสูญเสียฟัน โรคฟันผุ เหงือกอักเสบ อาจจะส่งผลในเรื่องของรับประทานอาหาร